Frikort...


Jag har blivit en frikortsanvändare:

Jag har blivet en av de som fått högkostnadsskydd för patientavgifter Vet egentligen inte vad jag tycker om det, som om jag inte längre hör till de arbetsföra eller är jag bara nojig nu? Man ska ju vara glad över att det inte blir så dyra kostnader. Lugnar själen med Mellisa Etheridges Royal sation 4/16. I alla fall så betyder högkostnadsskyddet att jag bara behöver betala max 900 kronor i patientavgifter under ett år. Så nu när jag betalat maxbeloppet får jag ett frikort som innebär kostnadsfri vård fram tills 11 juni 2008. Till patientavgifter räknas både de avgifter jag  betalar hos landstingets mottagningar och avgifter hos de privata vårdgivare som har avtal med landstinget. Om jag söker vård i annat landsting ingår även dessa patientavgifter i högkostnadsskyddet.


Högkostnadsbeloppen är:
- Öppen sjukvård, sjukvårdande behandling och tandvård: 900 kronor
- Läkemedel: 1 800 kronor
- Tekniska hjälpmedel: 2 000 kronor
- Sjukresor: 1 400 kronor


Mitt högkostnadsskyddet/frikortet täcker:

Skyddet gäller när du besöker en läkarmottagning och när du får så kallad sjukvårdande behandling, det vill säga vård som ges av till exempel distriktssköterska, sjukgymnast, kurator eller psykolog.

Högkostnadsskyddet täcker inte:
- de avgifter du betalar per dag när du är inlagd på sjukhus
- vaccinationer
- annan förebyggande vård, till exempel mammografikontroll
- din kostnad för ett uteblivet besök
- kostnader för intyg
- kostnader för journalkopia.

Kommentera inlägget här :